„Gutta cavat lapidem” - A csepp kivájja a követ

A Somogyi József Általános Iskola Szigetköz szívében, Ásványrárón található. Nagyon szép környezet, tágas, füves udvar veszi körül. Iskolánk nagy hagyománnyal rendelkezik, már az 1700-as évek közepétől található róla feljegyzés. Korábban több helyszínen, épületben zajlott a tanítás. A nyolc tantermen kívül az ásványi falurészben működő épület két helyiségében is tanítottak, a régi rárói iskola épületében pedig az egyik terem tornaszobaként, a másik gyakorlati műhelyként szolgált. A jelenlegi épület építése 1970-ben indult meg, azóta több felújításon esett át.

somogyi-jozsef-altalanos-iskola-asvanyraro

A tornacsarnok 1991-ben épült, és ebben az évben vele párhuzamosan nagyszabású bővítésre került sor az iskola épületében is: a tetőtéri beépítés öt új tanteremmel, egy nevelői szobával, vizesblokkal és melegítőkonyhával növelte az iskolaépületet. Ezzel megszűnt a külső épületekben a tanítás. A korábbi szolgálati lakást, mely szintén része volt az iskolának, megszüntették, és 1993-ban egy korszerű számítástechnikai termet alakítottak ki, melyen természetesen több alkalommal is korszerűsítést hajtottak végre. Különböző interaktív eszközökkel gazdagodott az intézmény, például interaktív tábla és projektorok segítik az oktatást. Az integrált oktatás bevezetésével megszűnt a korábbi kisegítő osztály.

Az intézményben jelenleg nyolc tanterem van, két nevelői szoba, igazgatói és adminisztrációs iroda, egy menzás konyha, egy fejlesztőterem, napközis terem, szertár, egy természettudományos terem interaktív táblával, iskolai könyvtár, és az iskolához tartozik egy tornacsarnok is. Egy pályázati lehetőséget kihasználva 2009-ben alakították ki a természettudományi szaktantermet. Itt a kémia, fizika, biológia tantárgyakat oktatjuk. 

Előnyt jelent, hogy az iskola mellett található a sportcentrum részeként egy füves futballpálya, és egy edzőpálya. Szabadtéri testnevelés órák és egyéb sport- illetve szabadidős programok megtartására kiválóan alkalmas helyszín.
1996-ban az intézmény felvette a hajdan a községben gyermekeskedő Somogyi József (1916–1993) Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrászművész, a Képzőművészeti Főiskola volt rektora, a község díszpolgára nevét. Azóta az ő tiszteletére születésének napján, júniusban Somogyi –napot tartunk, mely egész napos programmal jár, és kulturális előadással zárul. Mára már az egyik legfontosabb hagyománnyá vált ez a rendezvény iskolánkban. 

1998-tól egy gyógypedagógus alkalmazásával lehetőség nyílt a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztésére. Ehhez egy jól felszerelt fejlesztőterem áll rendelkezésre, melyet az óvodások is használnak. Tanórán kívüli időszakban az Ayres terápiás foglalkozások is itt folynak. A gyógypedagógussal rendszeresen konzultálnak az osztályfőnökök és a szaktanárok, tanácsaival sokat segít a munkánkban. 

Az 1999/2000-es tanévtől kezdődően a Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Művészeti Alapiskolájának kihelyezett néptánc tagozata indult a mi iskolánkban is. Az egyik tanteremből alakítottak ki egy néptánctermet. Már sok örömet szereztek a gyerekek előadásukkal, színesítették úgy a falu, mint az iskola rendezvényeit. Rájuk is nagyon büszkék vagyunk. 

A 2008/2009-es tanévtől kezdődően szakköri keretek között lehetőségük van a diákoknak második idegen nyelvként az angolt tanulni. Néhány évvel ezelőtt akadálymentesítéssel történtek átalakítások az iskola épületében. Ennek megfelelően megújult többek között az iskola vizesblokkja, kicserélték a teremburkolatokat és az ajtókat, szélesebbre. Energetikai felújítás során ablak- és kazáncserét hajtottak végre. Tantestületünk túlnyomó része helyi lakos, több mint húsz éve helyben tanítunk. Nagy az
elköteleződés falunk iránt. Már a régi tanítványok hozzák gyermekeiket, ez családiassá teszi a légkört. Bizalommal vannak felénk a szülők, jó a kapcsolat velük. Az új kollégák fiatalos lendületet hoztak az iskola életébe. Mindenben segítjük egymást. Mi, idősebbek, támogatjuk és felvállaljuk az új ötleteket. Ők átveszik tőlünk a hagyományokat. Iskolánk 8 évfolyamos általános iskolaként működik. A gyógypedagógus mellet egy pedagógiai asszisztens, kijáró logopédus és szomatopedagógus segíti a rászoruló tanulók
fejlesztését. Két napközis csoport tanul délután, és felső tagozatban is van egy tanulószobás csoport. Iskolánk egyik erősségeként azt emelem ki, hogy gyógypedagógusunk a jogszabályoknak megfelelően, heti órarend szerinti beosztásban, a szakvéleményekben foglaltakra tekintettel, egyénre szabott szakmai program szerint, rendszeresen foglalkozik az arra rászoruló tanulókkal.
Mindezek mellett nagy hangsúlyt fektet iskolánk a tanulók egészséges fejlődésére is, így többféle sportolási lehetőséget biztosítunk diákjaink számára. Délutáni foglalkozások keretében lehetőség nyílik futsalra, labdarúgásra, atlétikára, kézilabdára. Másik erősségünk épp a sportban rejlik, az elmúlt években több országos szintű eredménnyel büszkélkedhetünk.

Egyéb szabadidős programokban is gazdag intézményünk kínálata. Minden évben megszervezzük az őszi túrát, nyáron napközis tábort, és az Erzsébet pályázatot kihasználva nyári tábort a Balatonnál. Más, nagy hagyományokra visszatekintő programjaink a
gyereknap, a Somogyi-nap és kulturális gála, az Európai Diáksport Napja, a diákbálok. Rendszeresen szervez a diákönkormányzat is programokat, és van az osztályoknak is számos szórakozási lehetősége, kulturális programja, mint például mozi, színházlátogatás, klubdélután. 

Fontos, hogy közösségformálás céljából iskolalogóval ellátott pólót kapnak elsőseink és új tanulóink, melyet testnevelés órán és más programokon viselnek. 2016 óta iskola zászlónk is van, melyre a ballagó nyolcadikosok felkötik év végén a szalagjukat.

Mindenkit nagy szeretettel és szakértelemmel várunk, aki tagja szeretne lenni a somogyisok közösségének.

Zilahi Tímea

Intézményvezető